Strona główna

Wykonawcy projektu


1. Inwestor:
Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.), ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa
2. Nadzór inwestorski:
 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Consultingowych Budownictwa BUD- INVENT Sp. z o. o.
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa 

3. Nadzór autorski budowy:
Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
4. Wykonawca robót budowlano-montażowych:

PORR (Polska) S.A.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

 

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko