Strona główna

Projekt Kraków GłównyOpis projektu

 

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa dworca kolejowego KRAKÓW GŁÓWNY zintegrowanego z miejskim transportem publicznym” został umieszczony na liście podstawowej projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pod pozycją POIiŚ 7.1 – 28, a tym samym uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Wartość całkowita projektu to 133 877 421,77 zł brutto.

Cele projektu

 

Podstawowym celem realizacji projektu jest poprawa komfortu podróżnych korzystających z dworca Kraków Główny poprzez zintegrowanie nowego obiektu ze środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej, oraz udogodnienia – także dla podróżnych o ograniczonych możliwościach ruchowych - w poruszaniu się między holem kasowym i poczekalnią a peronami.
Powiązanie transportu kolejowego z innymi rodzajami transportu publicznego, m.in. tramwajem podziemnym, komunikacją autobusową, regionalną i miejską oraz połączenie kolejowe z lotniskiem Balice wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości publicznych usług transportowych Krakowa. Taki układ komunikacyjny wzmocnieni rolę transportu publicznego, kolejowego, a także podniesie konkurencyjności całego regionu Małopolski.
Powstały w wyniku realizacji inwestycji dworzec podziemny Kraków Główny będzie jedynym w Polsce dworcem, na którym podstawowa obsługa pasażerów usytuowana będzie pod powierzchnią torów.

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko