Strona główna

Opis inwestycjiZakres projektu

- dokończenie prac konstrukcyjnych,
- wykonanie robót architektonicznych wnętrza,
- montaż niezbędnych instalacji: elektrycznej, sanitarnej, kanalizacyjnej, wodnej, klimatycznej, grzewczej,   chłodniczej, teletechnicznych oraz informacji akustycznej i wizualnej dla podróżnych,
- montaż schodów ruchomych, wind oraz prace wykończeniowe i wyposażenie,
- prace związane z naprawą izolacji stropu dworca.

Zakres robót

I. Roboty budowlane
 1. 1. Roboty rozbiórkowe.
 2. 2. Roboty konstrukcyjne i naprawcze istniejących elementów konstrukcyjnych.
 3. 3. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz konstrukcji schodów.
 4. 4. Roboty wykończeniowe i wyposażeniowe.
II. Roboty instalacyjne sanitarne
 1. 1. Instalacje wody; kanalizacji i tryskaczy p.poż.
 2. 2. Instalacje ciepła i chłodu z przyłączem i wymiennikownią centralnego ogrzewania.
 3. 3. Instalacje wentylacji i oddymiania.
III. Roboty instalacyjne elektryczne
 1. 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne.
 2. 2. Instalacje elektroenergetyczne zasilające.
IV. Roboty instalacyjne teletechniczne
 1. 1. Instalacje bezpieczeństwa dworca (system sygnalizacji pożaru; dźwiękowy system ostrzegania;   
 2.     telefony alarmowe; system nadzorujący BMS).
 3. 2. Instalacja okablowania strukturalnego.
 4. 3. System dźwiękowej i wizualnej informacji podróżnych.

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko