Strona główna

Zmiana organizacji ruchu pasażerskiego na dworcu Kraków Główny


Od 8 sierpnia 2011r. zamknięte zostało przejście podziemne - tzw. tunel "ANTRESOLA", łączące wschodnią i zachodnią część miasta. Prace na tym odcinku potrwają do czasu zakończenia budowy nowego dworca podziemnego.
Skomunikowanie obu części miasta odbywa się z wykorzystaniem tunelu tramwajowo-pieszego.
Do czynnych peronów dworca można dostać się tunelem "MAGDA" lub windami z Płyty Centrum mieszczącej się nad peronami.
Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą korzystać z tzw. Tunelu Północnego, czyli przejścia "rowerowego" umiejscowionego w północnej części dworca. Tą drogą można również dostać się do czynnych peronów.
O zmianach w poruszaniu się po terenie dworca informują żółto-czarne tablice usytuowane w najbardziej uczęszczanych miejscach.

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko