Strona główna

Podpisana umowa o dofinansowanie


W dniu 16 września br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym", realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. Całkowita wartość projektu wynosi 130 039 312 PLN, z czego unijne dofinansowanie to 64 047 558 PLN. Umowę podpisali dyrektor CUPT Anna Siejda, Prezes Zarządu PKP S.A. Andrzej Wach oraz Członek Zarządu PKP S.A Paweł Pieśniewski.
Projekt przewiduje budowę podziemnego dworca pod stacją kolejową Kraków Główny. Nowoczesny, przyjazny pasażerom, dworzec będzie elementem węzła komunikacyjnego łączącego ze sobą podziemny krakowski tramwaj, parking dla samochodów, dworzec komunikacji autobusowej, a dzięki połączeniu kolejowemu również port lotniczy w Balicach.
Zakres projektu obejmuje dokończenie brakujących prac konstrukcyjnych, montaż wszystkich niezbędnych instalacji (elektrycznej, sanitarnej, kanalizacyjnej, wodnej, klimatycznej, grzewczej, chłodniczej, teletechnicznej), montaż urządzeń, schodów ruchomych, budowę schodów tradycyjnych oraz prace wykończeniowe.
Efektem realizacji projektu będzie podniesienie standardu obsługi podróżnych, w tym osób niepełnosprawnych, zwiększenie bezpieczeństwa na stacji oraz skrócenie czasu na zmianę środka transportu.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego.

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko