Strona główna

PKP S.A. ogłosiły przetarg na wykonawcę prac budowlano-montażowych dworca Kraków Główny


Polskie Koleje Państwowe S.A. przygotowały dokumentację architektoniczno budowlaną
i ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy budowlanego nowego dworca Kraków Główny.
PKP S.A. planuje wybrać wykonawcę i podpisać umowę do końca czerwca 2010. Prace budowlane mają się rozpocząć w III kwartale 2010 roku.

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko