Strona główna

Foto news z placu budowy


Underground… Robi się. Osiem metrów pod ziemią zamontowano pięć nowych wind. Żelbetowe konstrukcje pod schody tradycyjne i ruchome też już są prawie gotowe.
Z podziemnego dworca na każdy z pięciu peronów usytuowanych na poziomie „0” będzie można dostać się windą, schodami ruchomymi lub schodami tradycyjnymi.
W sumie z dworca kolejowego, na wszystkie pozostałe poziomy Zintegrowanego Centrum Transportu będzie prowadzić 10 wind, 18 ciągów schodów ruchomych, 4 pochylnie dla wózków, i 8 par tradycyjnych schodów.
Najnowsze zdjęcia z marca br. - galeria remontowa

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko