Strona główna

Budowlany alfabet


Osiem metrów pod ziemią czyli pod powierzchnią torów i peronów uwijają się ludzie w kaskach z napisem BUDUS.
Budowlańcy już od trzech miesięcy działają „w podziemiu”. Podróżnym czy mieszkańcom Krakowa może być trudno zrozumieć ten cały proces toczący się pod peronami i normalnie kursującymi pociągami, ale dla ludzi w kaskach to najzwyklejszy alfabet budowlany.
Kładą fundamenty pod zbiorniki przeciwpożarowe i konstruują posadzki żelbetowe w wykopach na poziomie –1. Układają system instalacji wodno-kanalizacyjnej i stawiają pierwsze ścianki działowe w kanałach technologicznych powstającego dworca. Natomiast w części północnej i środkowej powstają żelbetowe konstrukcje pod schody tradycyjne i ruchome, które połączą podziemny dworzec z peronami.
Podstawowym pracom konstrukcyjnym towarzyszą też prace badawcze prowadzone przez geologów. Badana jest między innymi nośność gruntu i zawilgocenie konstrukcji.
Ciekawostka
Kraków NOWY Główny_ underground powstaje na 15 tysiącach metrów kwadratowych. Do wybudowania podziemnego dworca zostanie wykorzystanych ponad 1.500 m3 betonu i ponad 120 ton stali zbrojeniowej.

Przyjaciele dworca   
   
   
   
   

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko